Regulamin Sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BCANDLE.PL

 

§1. Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem bcandle.pl prowadzony jest przez B-Candle Magdalena Sulej ul. Stary Targ 12 43-400 Cieszyn, NIP 9542815625, REGON 386281592, tel. 691970919, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

3.Produkty dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu,

4.Kupujący – osoba fizyczna powyżej 18 r.ż., osoba prawna,

5.Produkt – rzecz ruchoma, w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu,

6.Regulamin – niniejszy regulamin,

7.Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.bcandle.pl

8.Sprzedawca - Magdalena Sulej prowadząca działalność gospodarczą B-Candle Magdalena Sulej, ul. Stary Targ 12 43-400 Cieszyn, NIP 9542815625, REGON 386281592.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

10.Zamówienie personalizowane - produkt skomponowany dla klienta, taki jak:

-wybór ewentualnych modyfikacji produktu

-wybór wariantu z dodatkami w postaci suszu kwiatowego

11. Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§3. Postanowienia ogólne

1.Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.

2.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3.Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

4.Zdjęcia produktów są przykładowe i służą do ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami pochodzą od Sprzedawcy. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

§4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem sklepu:

1.Umożliwienie składania zamówień,

2.Przeglądanie zawartości sklepu.

3.Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w sklepie. Złożenie zamówienia odbywa się bez konieczności założenia konta w sklepie.

3.Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą zaprzestania składania zamówienia przez Kupującego.

4.Korzystanie z przeglądania zawartości sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia przez Kupującego strony sklepu. Usługa kończy się w momencie zamknięcia w przeglądarce internetowej sklepu.

5.Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem sklepu

  • Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu, Sprzedawca podejmuje środki odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przez osoby do tego nieuprawnione.

§5. Zamówienia

1.Zamówienia można składać poprzez użycie opcji Dodaj do Koszyka,

2.Kupujący może złożyć zamówienie bez rejestracji na stronie sklepu.

3.Po skompletowaniu zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na ekranie. Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty za produkty oraz koszty dostawy.

4.Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za zamówienie.

5.Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych produktów po cenach określonych w zamówieniu.

6.W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie otrzymania produktów.

7.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów jest potwierdzenia przyjęcia zamówienia (email „Potwierdzenie zamówienia”) wysłany do Kupującego przez Sklep.

8.Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia: cena, charakterystyka towaru, jego cechy oraz elementy wchodzące w skład zestawu.

9.Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w polskich złotych i obejmują wszystkie ich składniki (w tym VAT i inne podatki). Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

10.Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie sklepu nowych ofert cenowych i wiąże sklep od chwili ich publikacji. Nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

10.Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

11. Zamówienia realizowane są do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty od Kupującego. Jest to przybliżony czas realizacji, sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji.

§6. Płatności i wysyłka 

1.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2.Dostępne formy płatności to karty płatnicze:

-Visa

-Visa Electron

-MasterCard

-MasterCard Electronic

-Maestro

3.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego poprzez zlecenie zwrotu Blue Media.

4.Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji przelewu.

5.Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług zewnętrznego usługodawcy.

6.Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7. Wysyłka realizowana jest za pomocą:

  • InPost Paczkomaty 24/7
  • InPost Kurier
  • Kurier DHL

8. Możliwy jest odbiór osobisty zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego bcandle.pl. 

9. Odbiór osobisty zamówień odbywa się w sklepie stacjonarnym bcandle.pl pod adresem: ul. Stary Targ 12, Cieszyn w godzinach otwarcia sklepu. 

10. Odbiór osobisty umożliwia płatności: 

  • poprzez płatności online Blue Media S.A.
  • płatność gotówką przy odbiorze
  • płatność kartą przy odbiorze

11. Zamówienia z odbiorem osobistym są gotowe do odbioru zgodnie z czasem realizacji zamówień sklepu internetowego.

12. Zamówienie jest gotowe do odbioru po otrzymaniu przez Kupującego maila "Gotowe do odbioru". Czas odbioru zamówienia wynosi 5 dni roboczych, po tym czasie zostaje ono anulowane, a środki zostaną zwrócone na konto Kupującego.

§7. Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną: bcandle.sklep@gmail.com ). Odstąpienie od umowy musi zawierać zgodny tytuł "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy", numer zamówienia oraz datę.

3.Nie odebranie zamówionego i opłaconego towaru nie oznacza odstąpienia od umowy i nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.

4. Aby odstąpić od umowy, towar musi być w takim stanie w jakim został zakupiony. Konsument zobowiązany jest odesłać zakupiony towar w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy.

5. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany na indywidualne zamówienie Kupującego

- w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania zwrócić nie można ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu zamówienia

- w której przedmiotem jest produkt cyfrowy lub bon podarunkowy

6.Zwrot środków wykonywany jest na konto bankowe użyte podczas składania zamówienia w terminie do 14 dni.

§8. Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje oczekiwania związane ze stwierdzoną wadą.

4.Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną: bcandle.sklep@gmail.com

5.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). Czas obowiązywania rękojmi to 2 lata od momentu wydania towaru.

§9. Dane osobowe i pliki cookies

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

3.Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą:

1.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Kupującym umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Kupującym, w tym w celach związanych z realizacją umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

2.na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

3.na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej - do czasu cofnięcia zgody,

4.na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1.Sprzedawca nie wyraża zgody na rozpatrywanie reklamacji sposobami pozasądowymi.

§11. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bcandle.sklep@gmail.com lub listownie na adres: ul. Stary Targ 12, 43-400 Cieszyn. Wypełniając formularz reklamacyjny: pobierz

2.Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

3. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona po stwierdzeniu wady przez Kupującego oraz być poparta załącznikiem, tj. zdjęciem wadliwego produktu.

4. Rodzaje rozpatrzenia reklamacji:

- wymiana produktu na nowy bez wad

- zwrot kosztów lub części kosztów w postaci bonu lub rabatu na zakupy w Sklepie za produkt wadliwy

5. Koszta wysyłki wadliwego produktu pokrywa Kupujący.

6. Koszta wysyłki nowego produktu pokrywa Sprzedający.

 

§12. Bony podarunkowe

1. W Sklepie Internetowym dostępne są dwa rodzaje bonów podarunkowych - produkt cyfrowy i produkt fizyczny.

2. Produkt cyfrowy zostaje wysłany w przeciągu 24 godzin na adres e-mail Kupującego. Jeśli ma zostać wysłany na inny adres e-mail, Kupujący musi poinformować o tym Sklep w uwagach do zamówienia.

3. Produkt cyfrowy nie podlega zwrotom.

4. Bon podarunkowy nie zawiera kosztów wysyłki. 

5. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany na produkty fizyczne w sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym bcandle.pl.

6. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany jednorazowo. Nie jest możliwy zwrot reszty środków ani zamiany na pieniądze.

7. Nieczytelny, uszkodzony bon podarunkowy traci swoją ważność. 

8. Ważność bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu.

 

§13 Opinie w sklepie internetowym.

1. W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.

2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych podstronach: w opisie Produktu, w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod Produktem, w zakładce Opinie lub tym podobne. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie”. Mogą być także prezentowane w formacie opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta Produktu, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.

3. Klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionych Produktach i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza cyklicznie, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu.

5. Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca kontaktuje się z autorami opinii, które są dla Sprzedawcy niezrozumiałe lub ma podejrzenia, iż nie pochodzą od klientów Sklepu.

  1. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.

  2. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.

  3. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.

 

§14. Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

2.Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umów sprzedaży.

3.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

4.Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 30.12.2022r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl