Regulamin Kursów

Regulamin uczestnictwa w kursie internetowym Tworzenie świec sojowych

1. Definicje

Organizator – organizatorem jest B-Candle Magdalena Sulej z siedzibą w Zebrzydowicach, ul. Cicha 9. NIP 9542815625

Regulamin – niniejszy regulamin.

Kurs – kurs edukacyjny dostępny w formie elektronicznej udostępniany za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF.

Materiały – wszelkie materiały – treści tekstowe i graficzne udostępniane w ramach Kursu.

Uczestnik – osoba, która dokonała zapisu oraz wniosła opłatę za Kurs.

2. Organizacja Kursu

- Kurs prowadzony jest w formie elektronicznej udostępniany za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF.

- Uczestnik kursu samodzielnie zapoznaje się z dostarczonymi materiałami.

- Uczestnik ma prawo podczas kursu do konsultacji z Organizatorem.

- Czas trwania kursu jest nieograniczony, tym samym dostęp do materiałów nie jest ograniczony czasowo.

- Uczestnik ma prawo pobrać materiały dwukrotnie.

3. Warunki uczestnictwa w Kursie

Aby uzyskać dostęp do materiałów Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

- wniesienie opłaty za Kurs

- akceptacja Regulaminu Kursu

4. Korzystanie z materiałów

- Materiały udostępniane są zgodnie z opisem Kursu i dostępne do korzystania przez Uczestników przez czas nieograniczony.

- Kursy, w tym Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne i tekstowe, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich powielanie i korzystanie w sposób inny niż dozwolony prawem lub wskazany wprost na stronach internetowych, za pośrednictwem których dane elementy są dostępne, jest zabronione.

- Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

5. Płatność

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- Dostępne formy płatności to: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK oraz przelew tradycyjny.

- Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług zewnętrznego usługodawcy.

- Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

6. Odstąpienie od umowy

- w przypadku produktów cyfrowych zwroty nie są możliwe.

- otrzymanie produktu cyfrowego przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wiąże się z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia końcowe

- Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2021r.

- Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl