Regulamin eBook

Regulamin użytkowania eBooków bcandle.pl

1. Definicje

Organizator – organizatorem jest B-Candle Magdalena Sulej z siedzibą w Cieszynie, ul. Stary Targ 12. NIP 9542815625

Regulamin – niniejszy regulamin.

eBook – materiały edukacyjne dostępne w formie elektronicznej udostępniane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF.

Materiały – wszelkie materiały – treści tekstowe i graficzne udostępniane w ramach eBooka.

Użytkownik – osoba, która dokonała zapisu oraz wniosła opłatę za eBook.

2. Organizacja Kursu

- eBook prowadzony jest w formie elektronicznej udostępniany za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF.

- Użytkownik eBooka samodzielnie zapoznaje się z dostarczonymi materiałami.

- Użytkownik ma prawo podczas nauki do konsultacji z Organizatorem.

- Czas dostępu do materiałów jest nieograniczony czasowo.

- Uczestnik ma prawo pobrać materiały dwukrotnie.

3. Warunki użytkowania eBooka

Aby uzyskać dostęp do materiałów Użytkownik musi spełnić następujące warunki:

- wniesienie opłaty za eBook

- akceptacja Regulaminu eBooków

4. Korzystanie z materiałów

- Materiały udostępniane są zgodnie z opisem eBooka i dostępne do korzystania przez Użytkowników przez czas nieograniczony.

- eBooki, w tym Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne i tekstowe, objęte są ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich powielanie i korzystanie w sposób inny niż dozwolony prawem lub wskazany wprost na stronach internetowych, za pośrednictwem których dane elementy są dostępne, jest zabronione.

- Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

5. Płatność

- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- Dostępne formy płatności to: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK oraz przelew tradycyjny.

- Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług zewnętrznego usługodawcy.

- Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

6. Odstąpienie od umowy

- w przypadku produktów cyfrowych zwroty nie są możliwe.

- otrzymanie produktu cyfrowego przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wiąże się z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia końcowe

- Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2021r.

- Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony.

 

Pozostałe kwestie, nie zawarte w Regulaminie eBook, regulują:

Regulamin Sklepu

Polityka Prywatności


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl